TI-AI UITAT DATELE?

FAQ – intrebari frecvente

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

despre proiectarea de arhitectura, procesul de avizare si executia lucrarilor cu ALL SEASONS DESIGN

 

Despre-noi_All-Seasons-Design
 

ETAPA 1

Etape proiectare si executie_1

TO DO list

 • Analiza amplasamentului si definitivarea temei de proiectare.
 • Propunerea unei solutii de ansamblu, elaborata pe baza temei de proiectare, a conditiilor urbanistice si a bugetului disponibil.
 • Definirea conditiilor contractuale.
 • Depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism.
 • Obtinerea Certificatului de Urbanism.
 • Definitivarea anteproiectului.

ETAPA 2

Etape proiectare si executie_2

TO DO list

 • Intocmirea studiilor de specialitate precizate in Certificatul de Urbanism.
 • Depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor / acordurilor precizate in Certificatul de Urbanism.
 • Intocmirea studiilor de urbanism PUD / PUZ (in cazul solicitarii lor), sustinerea si avizarea acestora.
 • Elaborarea proiectelor de arhitectura, rezistenta, instalatii faza DTAC.
 • Depunerea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie.

ETAPA 3

Etape proiectare si executie_3

TO DO list

 • Obtinerea Autorizatiei de Constructie.
 • Intocmirea proiectelor de arhitectura, rezistenta, instalatii (si dupa caz alte specialitati) fazele PT+DE si coordonarea tuturor specialitatilor.
 • Contractarea dirigintelui de santier.
 • Contractarea firmei de constructii.
 • Declararea inceperii lucrarilor.
 • Inceperea executiei.

ETAPA 4

Etape proiectare si executie_4

TO DO list

 • Urmarirea lucrarilor de executie.
 • Asistenta tehnica.
 • Declararea finalizarii lucrarilor.
 • Intocmirea Cartii Tehnice a constructiei.
 • Receptia lucrarilor executate.
 • Inscrierea constructiei in Cartea Funciara.
 • Obtinerea, dupa caz, a Autorizatiei de Functionare.

STUDIUL DE AMPLASAMENT SI SOLUTIE (ANTEPROIECT)

este proiectul preliminar rezultat in urma analizarii si corelarii dorintelor beneficiarului si a bugetului disponibil cu datele despre amplasament  si  conditiile  urbanistice  impuse  zonei din care acesta face parte. Toate aceste informatii sunt interpretate, personalizate si ilustrate de arhitect prin prisma imaginatiei si experientei lui. Anteproiectul este punctul de plecare si faza de elaborare cea mai importanta si mai creatoare a intregului proces de proiectare.

PROIECTUL PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE – DTAC

este proiectul de arhitectura, rezistenta si instalatii care contine informatii suficiente autorizarii lui, dar insuficiente inceperii executiei; de aceea este privit si ca extras din Proiectul Tehnic. In aceasta faza, proiectul de arhitectura este cel mai complet si ilustreaza solutia de arhitectura aleasa, iar proiectele de rezistenta si instalatii ofera numai informatii sumare, anume: documentatia scrisa si desenata pana la cota ±0.00, in cazul proiectului de rezistenta si documentatia scrisa si desenata a schemelor de functionare, in cazul proiectelor de instalatii.

PROIECTUL TEHNIC PT + DETALII DE EXECUTIE DE

este documentatia tehnica completa pentru toate specialitatile implicate in proiect si contine toate informatiile necesare executiei unei constructii.

STUDII GEOTEHNICE

reprezinta analiza prin intermediul forajelor a naturii unui teren si a capacitatii acestuia de a sustine in conditii de siguranta o constructie.

STUDII (RIDICARI) TOPOGRAFICE

reprezinta masurarea coordonatelor si a formelor de relief ale unui teren in sistem de proiectie stereografic si transpunerea lor pe suport digital.

EXPERTIZE TEHNICE DE TEREN / CONSTRUCTII

reprezinta analiza starii unei constructii si indica modalitati de interventie in vederea ameliorarii defectelor si a modificarii constructiei. Prin expertiza tehnica se stabileste si modul cum se poate construi langa o constructie, astfel incat aceasta sa nu fie afectata negativ.

RELEVEE

reprezinta masurarea pe orizontala si verticala a unei constructii existente  in vederea modificarii sau a demolarii ei si  transpunerea masuratorilor pe suport digital.

STUDII ISTORICE

sunt acele studii necesare in cadrul proiectelor de restaurare a cladirilor de patrimoniu. Ele ierarhizeaza valorile  cladirii si stabilesc reglementarile pentru viitoarea interventie si strategiile pentru punerea lor in practica.

VERIFICARI TEHNICE

reprezinta expertizarea tehnica a calitatii proiectului. Verificarea se face de catre verificatori de proiecte autorizati, pentru cerinte de calitate stabilite prin lege (de ex. rezistenta la stabilitate a constructiei, siguranta in exploatare, securitatea la incendiu) si este un demers obligatoriu.

CERTIFICATUL DE URBANISM – CU

este actul de informare eliberat de primarie prin care se fac cunoscute solicitantului informatii si conditionari de ordin juridic, economic si tehnic asupra terenului pe care este / va fi amplasata constructia, precum si lista tuturor actelor, studiilor, avizelor / acordurilor si proiectelor ce trebuie obtinute si elaborate in vederea autorizarii acesteia.

AVIZELE SI ACORDURILE cerute prin Certificatul de Urbanism

sunt punctele de vedere ale administratorilor de retele si servicii si ale institutiilor administratiei publice asupra proiectului si privesc:

 • asigurarea utilitatilor pe terenul studiat si amplasamentul retelelor edilitare (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica si gaze naturale, telefonie, salubritate),
 • asigurarea securitatii la incendiu, a protectiei civile, a protectiei mediului, a sanatatii populatiei,
 • asigurarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism, a regimului de autorizare a constructiilor si a calitatii in constructii,
 • asigurarea integritatii patrimoniului cultural.

AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE – AC

este actul final eliberat de primarie ce aproba proiectul propus si permite inceperea executiei lui.

SUS