TI-AI UITAT DATELE?

Proiectare de arhitectura – serviciile ALL SEASONS DESIGN

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

In momentul in care o persoana fizica sau juridica doreste sa construiasca, sa renoveze sau sa modifice o constructie existenta, acea persoana se transforma in beneficiar. Arhitectul cu echipa lui de proiectare si ulterior constructorul sunt principalii specialisti care se ocupa de tot ceea ce succede lansarii comenzii.

Arhitectul este autorul proiectului. El elaboreaza proiectul de arhitectura, coordoneaza toate studiile si echipele de proiectanti de alte specialitati (rezistenta, instalatii generale si dupa caz altele: drumuri, dotari si instalatii tehnologice, dotari P.S.I. etc.) si poarta responsabilitatea intregii proiectari. De aceea, rolul indeplinit de arhitect este acela de sef de proiect, iar pozitia lui in cadrul intregii echipe de proiectare este de proiectant general.

Tot arhitectul – sef de proiect este cel care verifica concordanta executiei cu prevederile din proiecte si stabileste solutiile de remediere a eventualelor erori de proiectare si executie.

Misiunile la care se angajeaza echipa ALL SEASONS DESIGN pe parcursul proiectarii sunt de 2 tipuri: servicii de baza in arhitectura si servicii complementare. Serviciile de baza proiectelor de orice anvergura: studiul de solutie / conceptul, proiectarea de arhitectura si de specialitati, autorizarea proiectului si verificarea calitatii executiei lucrarilor. Serviciile complementare pot deveni necesare pe parcursul proiectarii (consultanta in diverse domenii: patrimoniu, acustica, probleme speciale de securitate la incendiu – P.S.I. etc.) sau pot fi solicitate de catre autoritati (studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, studii de oportunitate, studii de amplasament etc.).

Ansamblul acestor servicii duce la elaborarea unui proiect complet, ce contine toate detaliile necesare finalizarii cu succes a constructiei.

 

ALL SEASONS DESIGN OFERA

Consiliere preliminara

ALL SEASONS DESIGN devine utila inca din momentul in care o persoana are sau urmeaza sa achizitioneze un teren pe care doreste sa construiasca.

Prin analiza terenului, a factorilor urbanistici din zona si a legislatiei, se poate stabili de la bun inceput daca terenul este edificabil si in ce conditii se poate construi viabil si eficient.

Aceste date va vor da o imagine clara asupra viitoarei dvs investitii, astfel incat sa puteti avea toate premisele necesare unei negocieri cat mai avantajoase a pretului terenului.

ALL SEASONS DESIGN elaboreaza documentatiile tehnico – economice ce analizeaza viabilitatea proiectului, respectiv Studii de Prefezabilitate (SPF) si Studii de Fezabilitate (SF).

Proiectare generala

Termenul de proiectare generala se refera la totalitatea proiectelor necesare autorizarii si executarii unei constructii.

Proiectantul general, reprezentat de seful de proiect, arhitect cu drept de semnatura, este cel care elaboreaza proiectul de arhitectura si totodata cel care contracteaza si coordoneaza toate proiectele de specialitate: proiectul de rezistenta, proiectele de instalatii si dupa caz altele (de drumuri, tehnologie etc). In acest fel, proiectantul general isi asuma unitatea de conceptie a noii constructii si este responsabil pentru toate solutiile prevazute in proiect.

Studii de urbanism si amenajarea teritoriului

Necesitatea studiilor de urbanism si amenajarea teritoriului apare atunci cand prin proiectul propus se modifica date, indici sau parametri impusi in cadrul reglementarilor locale de urbanism, respectiv a Planului Urbanistic General - PUG si a Regulamentului Local de Urbanism – RLU.

Natura modificarilor aduse regulamentelor de urbanism determina si felul de documentatie prin care se vor aproba respectivele derogari, anume prin PLAN URBANISTIC ZONAL – PUZ sau PLAN URBANISTIC DE DETALIU – PUD. Aceste documentatii se solicita oficial de primarie prin Certificatul de Urbanism si se aproba de autoritatile publice locale.

ALL SEASONS DESIGN elaboreaza documentatiile de urbanism PUZ si PUD mai sus mentionate si se ocupa de toate demersurile necesare avizarii lor.

Studii de specialitate

Prin studii de specialitate se inteleg acele studii preliminare, ce furnizeaza informatii necesare si obligatorii pentru proiectarea si autorizarea unei constructii. Acestea sunt: STUDII GEOTEHNICE, STUDII (RIDICARI) TOPOGRAFICE, EXPERTIZE TEHNICE DE TEREN / CONSTRUCTII, RELEVEE, STUDII ISTORICE, VERIFICARI TEHNICE.

Toate aceste studii sunt oferite de ALL SEASONS DESIGN.

La capitolul serviciilor complementare, ALL SEASONS DESIGN poate fi utila in urmatoarele domenii: patrimoniu - monumente istorice, acustica, securitate la incendiu.

Documentatii de avizare

Documentatiile de avizare reprezinta partea birocratica a proiectarii, obligatorie in procesul de autorizare.

Se diferentiaza mai multe categorii de acte ce trebuie obtinute de la primarie si alte autoritati competente:

- CERTIFICATUL DE URBANISM – CU – este actul de informare eliberat de primarie prin care se fac cunoscute solicitantului informatii si conditionari de ordin juridic, economic si tehnic asupra terenului pe care este / va fi amplasata constructia, precum si lista tuturor actelor, studiilor, avizelor / acordurilor si proiectelor ce trebuie obtinute si elaborate in vederea autorizarii acesteia.

- AVIZELE SI ACORDURILE cerute prin Certificatul de Urbanism – sunt punctele de vedere ale administratorilor de retele si servicii si ale institutiilor administratiei publice asupra proiectului.

- AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE – AC – este actul final eliberat de primarie ce aproba proiectul propus si permite inceperea executiei lui.

ALL SEASONS DESIGN se ocupa de depunerea documentatiilor pentru obtinerea acestor acte, de urmarirea stadiului lor de avizare si de ridicarea avizelor / acordurilor obtinute.

Urmarire de santier

Urmarirea de santier are ca scop verificarea calitatii executiei lucrarilor de construire si a modului de respectare a proiectului autorizat.

Aceste verificari sau urmariri de santier se fac si se atesta in cadrul asa numitelor Faze Determinante, faze cheie ale constructiei stabilite de catre proiectanti. La aceste faze participa echipa responsabila cu proiectarea si executia lucrarilor si cea responsabila cu controlul de stat a calitatii acestora. Constatarile verificarilor se consemneaza in procese – verbale, semnate si stampilate de catre toti participantii.

Dat fiind importanta ei, urmarirea de santier este o obligatie legala a ALL SEASONS DESIGN.

Asistenta tehnica

Asistenta tehnica are ca scop verificarea regulata de catre membrii echipei de proiectare, de regula de catre arhitectul sef de proiect, a executiei lucrarilor si se desfasoara dupa un program periodic sau ori de cate ori este nevoie.

In cadrul acestei etape se stabilesc detalii ce vin in completarea proiectului tehnic si se pun la punct solutii de remediere a diverselor abateri sau erori de executie, ce se incadreaza in parametrii autorizatiei de constructie emise. Toate aceste completari si modificari se consemneaza in asa numitele Dispozitii de Santier.

Asistenta tehnica este considerata o misiune suplimentara a echipei de proiectare, iar ALL SEASONS DESIGN o acorda numai in urma dorintei beneficiarului.

SUS